Dodacie podmienky

Tovar, v prípade jeho zaslania na dobierku, zašleme do max. 3 pracovných dní od e-mailového potvrdenia objednávky na akúkoľvek adresu v SR, pokiaľ je objednaný tovar skladom.

Kupujúci je povinný:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

V prípade, že sa neprevzatá zásielka vráti späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s dopravou tovaru. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného.

Platobné podmienky

Objednaný tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  • platobnou kartou online
  • pri doručení poštou (na dobierku),
  • bankovým prevodom na účet predávajúceho

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.